Novitas

Biuro rachunkowe

Profesjonalna księgowość w Gliwiach

O firmie

Biuro Rachunkowe NOVITAS Sp. z o.o. świadczy kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności i formie prawej.

Usługi, które wykonujemy poparte są gruntownym wykształceniem oraz odpowiednim certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Finansów.

Dodatkowym zabezpieczeniem dla naszych klientów jest ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Dzięki temu klienci naszego biura rachunkowego mogą skupić się na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 

Usługi księgowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:
• opracowanie zasad polityki rachunkowości,
• opracowanie zakładowego planu kont,
• weryfikacja dokumentacji księgowej pod kątem jej poprawności formalnej i merytorycznej,
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
• kalkulacja miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• przygotowywanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7),

• sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• sporządzanie sprawozdań finansowych,
• przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych drogą elektroniczną, faxem lub telefonicznie w zależności od uzgodnień ze Zleceniodawcą.


W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

• dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
• sporządzamy plany amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• prowadzimy ewidencje VAT,
• sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe oraz dostarczamy je do urzędu skarbowego.

Usługi kadrowo-płacowe

• prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
• obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski, innych,
• doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych,
• przygotowywanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń,
• przygotowywanie deklaracji do urzędów publicznych (PIT, ZUS, PFRON),
• sporządzanie sprawozdań statystycznych

Usługi dodatkowe

• pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacji firmy,
• reprezentowanie przed urzędami skarbowymi na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa,
• pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
• przygotowywanie przelewów dla Klienta,
• sporządzanie opracowań i analiz dla Klienta,
• sporządzanie raportów księgowo ‐ finansowych w zależności od konkretnych potrzeb Klienta,
• sporządzanie zeznań podatkowych: PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38.

Cennik

Potrafimy dostosować się do Państwa wymagań i oczekiwań. Spośród oferowanych usług mogą Państwo wybrać dowolny zakres naszej współpracy, co przekłada się na wycenę usługi. Nasze wynagrodzenie podlega zatem indywidualnym negocjacjom, a wpływ na nie mają między innymi:
– charakter współpracy (długotrwała czy krótkotrwała),
– liczba dokumentów przeznaczonych do zaksięgowania w miesiącu,
– forma księgowości (książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany czy księgi handlowe).
Zmiennych jest wiele, dlatego najłatwiej po prostu się z nami skontaktować i spytać o wycenę usług księgowych i rozliczeń podatkowych.

Usługa

Cena

od 350 zł netto
od 1000 zł netto
od 50 zł za osobę netto

Kontakt